ดูประวัติพนักงาน

เชื่อมต่อกับสแกนนิ้ว

ยื่นใบลาออนไลน์

โปรแกรมคำนวณเงินเดือนFeatures

ความสามารถของโปรแกรม
 • ออกแบบเพื่อให้เป็นโปรแกรมฝ่ายบุคคลที่ใช้งานง่าย แม้ไม่เคยใช้มาก่อน
 • ไม่ต้องยุ่งยากติดตั้งโปรแกรม ใช้งานได้ทันที
 • สามารถเก็บประวัติพนักงานไว้ได้โดยละเอียด
 • คำนวนเวลาเข้างาน+ออกงาน เพื่อนำไปใช้คำนวนค่าตอบแทนหรือจดหมายตักเตือน
 • ระบบจัดการการทำงานล่วงเวลา (OverTime Tracking)
 • เชื่อมต่อเพื่ออัพโหลดข้อมูลสแกนนิ้วจากเครื่องสแกนนิ้วหลายยี่ห้อ
 • มีส่วนของศูนย์รวมรายงาน ที่รวบรวมรายงานและจัดพิมพ์เอกสารราชการได้หลากหลาย
 • โปรแกรมเงินเดือน สามารถคำนวนและพิมพ์สลิปเงินเดือน
 • เริ่มต้นใช้งานได้ง่ายโดยระบบ Cloud ไม่ต้องติดตั้งเซิฟเวอร์เป็นของตัวเอง
 • รองรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในระบบ Windows, Linux, Mac และ iPad
 • Support โดยทีมงานมืออาชีพจาก Nobel Solutions

สนใจติดต่อ


Thailand National Holidays 2559   New!

MONTHDATEHOLIDAYS
JANFri, 1วันขึ้นปีใหม่
FEBMon, 22วันมาฆบูชา
MAR--
APRWed, 6ชดเชยวันจักรี
 Wed, 13วันสงกรานต์
 The, 14วันสงกรานต์
 Fri, 15วันสงกรานต์
MAYSun, 1ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
 Thu, 5วันฉัตรมงคล
 Mon, 9วันพืชมงคล
 Fri, 20วันวิสาขบูชา
JUN--
JULTue, 19วันอาสาฬหบูชา
 Wed, 20วันเข้าพรรษา
AUGFri, 12วันแม่แห่งชาติ
SEP--
OCTMon, 24ชดเชยวันปิยมหาราช
NOV--
DECMon, 5วันพ่อแห่งชาติ
 Mon, 12ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 Sat, 31วันสิ้นปีตัวอย่าง Documents and Forms   Download!

แบบฟอร์ม ใบลา (Leave Request)
เอกสารที่แสดงถึงการบอกลาด้วยเหตุผลต่างๆ ของพนักงานเพื่อแจ้งให้กับผู้บังคับบัญชาทราบก่อนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 
แบบฟอร์ม ใบลาออก (Resignation Letter)
ควรจะต้องยื่นใบลาออกต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 
ใบสมัครงาน
จดหมายแนะนำตัวและประวัติย่อ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับสมัครงานเห็นแง่มุมต่าง ๆ ในตัวของเรา คุณสมบัติของเราที่เหมาะสมกับงานอย่างไร 
ใบรับรองเงินเดือน
หนังสือรับรองเงินเดือน จะเป็นเอกสารรับรองโดย เจ้าของหรือผู้มีอำนาจลงนาม ประกอบไปด้วยข้อมูลสถานที่ทีคุณทำงาน วันที่เริ่มทำ อัตราค่าจ้าง ณ.ปัจจุบัน Contact Us

Nobel Solutions 2011
18/7 Chan 43 (25-6) Road
Bangkhlo, BangKhoLaem
Bangkok 10120
Tel : 095-951-3663
Fax : (662)-295-2670
email : ezyhr@nobel-solutions.com

Google

© Nobel-Solutions 2011 Company, Inc. ·

Request for EZY-HR Demo

วิธี Set Daily Wage Conditions (จัดการค่าแรงรายวัน)
วิธี Import Late to payslip
วิธี upload file fingerscan
ประโยชน์ของ Dashboard
วิธีดู Company Account รายจ่ายบริษัท
วิธี Print Staff Provident Fund
วิธี Print SSF (ประกันสังคม)
วิธี Print PDN 91 (ภงด.91)
วิธีส่ง PaySlip to E-mail for Staff
วิธีดู Payroll Report
วิธีการเปลี่ยนภาษา
วิธี Export Leave to Excel
วิธีสร้างใบลา ออนไลน์ แบบ admin
วิธีการสร้างใบลา ออนไลน์ (แบบ user)
วิธีการสร้างใบขอ OT ออนไลน์ (แบบ User)
วิธีการ login เข้าสู่ระบบ (แบบ user)
วิธีการ Login เข้าสู่ระบบ แบบ admin
วิธีการสร้างใบขอ OT ออนไลน์ (แบบ admin)
View All


Promotion!

พิเศษสุด สำหรับโปรแกรม EZY-HR : Cloud based HRMSRequest for more Information

boosts
Recent