การใส่ หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี (ในกรณีที่ไม่ได้ใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน) สามารถทำได้โดยการไปที่ข้อมูลของ Staff คนดังกล่าว แล้วกดปุ่ม Edit เพื่อทำการแก้ไข

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 

หลังจากนั้นให้เลื่อนลงไปในส่วนของ Tax Information แล้วเลือกใส่ข้อมูลในช่อง Tax Number (If Any)

หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี

และกดปุ่ม Submit เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูล หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ลงไปสู่โปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

 

กลับไปสู่ หน้าหลัก Manual

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี

การจัดเก็บ หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ในโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

ในระบบของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR  เพื่อให้การคำนวณ Payslip ของแต่ละเดือนสามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เราได้มีการกำหนดสถานะของ Payslip สำหรับพนักงานแต่ละคนให้เป็นสถานะ OPEN, CALCULATED, และ PAID เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าในการคำนวณในแต่ละงวด

ในระบบ Cloud สามารถติดต่อทีมงาน EZY-HR ได้ที่ support@nobel-solutions.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์มือถือ 085 3707 188 เพื่อความช่วยเหลือ

การพิมพ์รายงานต่างๆในระบบโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR จะสามารถทำได้โดยการไปที่ Actions ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณนั้นๆ จะพบกับปุ่ม Print {ชื่อของรายงานต่างๆ} ซึ่งสามารถกดเพื่อพิมพ์ออกมาได้ทันที

 

เช่นถ้าต้องการจะพิมพ์รายงานเกี่ยวกับ Payslip ก็จะสามารถกดปุ่ม Print {ชื่อรายงานต่างๆ} ได้จากเมนู Payroll -> View Summary ได้ทันที

โปรแกรมเงินเดือน

 

หรือถ้าจะต้องการพิมพ์รายงานเกี่ยวกับประวัติของพนักงาน ก็จะสามารถพิมพ์ได้จากเมนู Quick Actions -> Staff Details -> View และเลือกพิมพ์ หรือ export ออกมาเป็นไฟล์ pdf ได้เช่นกัน

โปรแกรมเงินเดือน

 

การคำนวณภาษี สามารถทำได้ 3 แบบ

1. การคำนวณเฉพาะพนักงานในเดือนนั้นๆ

2. การคำนวณของพนักงานรายคน ทั้งปี

3. และการคำนวณเดือนนั้นๆ ของพนักงานทุกคน

โดยการคำนวณภาษีนั้น จะเป็นการคำนวณรายได้รวมของพนักงานในเดือนนั้นๆ (Payslip) ไปพร้อมๆกับการคำนวณเงินประเภทอื่นๆไปในคราวเดียวกัน

โดยการคำนวนเฉพาะพนักงานคนเดียวในเดือนนั้นๆ ให้ไปที่เมนู Payroll -> All Staffs และทำการเลือกพนักงานที่ต้องการจะทำการคำนวณ และปี

โปรแกรมเงินเดือน

 

หลังจากนั้นให้เลือกปีที่ต้องการจะคำนวณ

และเลือกแสดงรายการ Payslip ทั้งปีของพนักงาน โดยการกดปุ่ม Full Year Summary

Screen Shot 2557-09-15 at 9.48.16 PM

 

โปรแกรมจะแสดงรายรับและรายจ่ายในทุกประเภทของพนักงานคนนั้นทั้ง 12 เดือน

ซึ่งถ้าต้องการจะคำนวณภาษีและเงินสมทบกองทุนของทั้ง 12 เดือนไปในครั้งเดียว ให้กดปุ่ม Recalculate All

Screen Shot 2557-09-15 at 9.57.22 PM

 

แต่ถ้าต้องการจะทำการคำนวณเป็นการเฉพาะเดือน ให้กดปุ่ม + สีฟ้า ด้านล่าง เพื่อทำการเข้าไปดูรายละเอียดของ Payslip เฉพาะของเดือนนั้นๆ

หลังจากนั้นให้กดที่ปุ่ม Recalculate Payslip เพื่อทำการคำนวณ Payslip ในเดือนนั้นๆเท่านั้น

Screen-Shot-2557-09-15-at-10.03.10-PM

 

ในวิธีการคำนวณแบบสุดท้าย คือการคำนวณ Payslip สำหรับพนักงานทุกคนพร้อมๆกันภายในเดือนเดียว สามารถทำได้โดยการเข้าไปที่เมนู Payroll -> View Summary หลังจากนั้น ให้เลือกเดือนโดยการกดปุ่ม Change Month เพื่อทำการเลือกเดือนที่จะทำการคำนวณ

โปรแกรมเงินเดือน

หลังจากที่ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของพนักงานทุกคนในเดือนๆนั้น แสดงขึ้นมา เราสามารถที่จะคำนวน Payslip ของพนักงานทั้งหมด โดยการกดปุ่ม Recalculate Payslip เพียงปุ่มเดียว เป็นอันเสร็จสิ้น

 

 

 

 

 

ในกรณีที่มีพนักงานเริ่มต้นทำงานกับทางบริษัทในช่วงกลางปี เราสามารถนำเอาข้อมูลเงินรายได้ และภาษีเงินได้ส่วนบุคคลที่ชำระไปแล้วเมื่อก่อนที่จะเริ่มต้นทำงานกับเรา เพื่อนำเข้าสู่ระบบโปรแกรม EZY-HR เพื่อให้สามารถทำการคำนวณภาษีเงินได้ส่วนบุคคลได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

โดยเราสามารถทำได้โดย เข้าไปที่ข้อมูลของพนักงาน ทางเมนู Quick Actions -> Staff Details

โปรแกรมเงินเดือน

 

หลังจากนั้นให้เลือกพนักงานที่ต้องการจะเพิ่มข้อมูลโดยกดปุ่ม View (รูปแว่นขยาย) เพื่อเข้าไปสู่ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานคนดังกล่าว

โปรแกรมเงินเดือน

 

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Previous Company เพื่อเข้าสู่หน้าจอข้อมูลเกี่ยวกับเงินได้และภาษีก่อนที่จะเข้าทำงานที่นี่

โปรแกรมเงินเดือน

 

กดปุ่ม “Edit Previous Company Info” เพื่อเริ่มต้นการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับเงินได้, ภาษีที่ชำระแล้ว, ยอดชำระกองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โปรแกรมเงินเดือน

 

หลังจากใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม Submit เพื่อเป็นการเซฟข้อมูลดังกล่าวลงไปเพื่อเตรียมพร้อมนำไปคำนวณ Payslip ในปีนั้นๆ

เราสามารถที่จะเลือกแก้ไขข้อมูลของพนักงานเป็นรายคนได้โดยการเลือก Profile ของพนักงานแต่ละคนขึ้นมาก่อน โดยที่เราจะสามารถเลือกได้ 2 วิธี

วิธีแรกคือการเลือกโดยทำการค้นหา ที่เมนู Search ด้านบนของเมนูด้านซ้ายมือ

Screen Shot 2557-09-15 at 8.27.00 PM

 

โดยที่เราจะสามารถพิมพ์หาชื่อ หรือรหัสของพนักงานได้ โดยระบบจะทำการค้นหาพนักงานในระบบและแสดงรายชื่อที่ตรงกับการค้นหาขึ้นมาเพื่อให้เลือกเข้าไปดู Profile ของพนักงานคนนั้น

Screen Shot 2557-09-15 at 8.32.29 PM

หลังจากที่กดปุ่ม Enter ระบบจะทำการแสดง Profile ของพนักงานคนนั้นขึ้นมาให้เพื่อทำการดู หรือแก้ไขได้ต่อไป

โปรแกรมเงินเดือน

 

วิธีที่ 2. เราสามารถเข้าถึง Profile ของพนักงาน โดยการเลือกจากรายชื่อพนักงานทั้งหมด

โดยเราสามารถเรียกแสดงรายชื่อของพนักงานทั้งหมดในองค์กรได้โดยการไปที่เมนู Quick Actions -> Staff Details

โปรแกรมเงินเดือน

 

ระบบโปรแกรม EZY-HR จะทำการแสดงรายชื่อของพนักงานทุกคนขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถเลือกดูได้เป็นรายคน
หรืออาจจะทำการ Search เพื่อเลือกแสดงเฉพาะตามรายชื่อที่ใส่ไปก็ได้

โปรแกรมเงินเดือน

 

หลังจากนั้น เราสามารถจะกดที่ปุ่ม Screen Shot 2557-09-15 at 8.40.30 PMเพื่อที่จะเลือกทำการเข้าไปดู, แก้ไข หรือว่าลบข้อมูลของพนักงานคนดังกล่าวได้ทันที

 

 

ผู้ใช้งานสามารถที่จะเข้าถึงเมนูการสร้างพนักงานใหม่สำหรับองค์กรได้ โดยเข้าไปทางเมนูด้านซ้าย และเลือก Quick Actions -> Staff Details

Screen Shot 2014-09-15 at 4.58.34 PM

 

หลังจากนั้นโปรแกรมจะไปยังหน้าแสดงรายชื่อของพนักงานทั้งหมด ซึ่งด้านบนจะมีปุ่ม “Add new Staff” เพื่อให้สามารถเพิ่มพนักงานใหม่ได้

โปรแกรมเงินเดือน

หลังจากที่กดปุ่ม “Add new Staff” แล้ว โปรแกรมจะไปสู่หน้ากรอกข้อมูลเพื่อสร้างพนักงานใหม่ โดยที่เราจะสามารถใส่ข้อมูลเบื้องต้นของพนักงานที่นี่ได้ รวมไปถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆได้ภายหลัง เช่นประเภทพนักงาน หรือการคำนวนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล, กองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ที่นี่

โปรแกรมเงินเดือน

หลังจากที่กรอกข้อมูลเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Submit ด้านล่าง เพื่อกลับไปยังหน้ารวม และเราสามารถทำการเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆสำหรับพนักงานได้ โดยใช้เมนู “Edit” ต่อไป

โปรแกรมเงินเดือน

ขั้นตอนในการสร้างข้อมูลของบริษัท หรือ Company Profile ในโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR
สามารถทำได้โดยการเข้าไปที่เมนู Quick Actions -> Organization ทางด้านซ้าย

โปรแกรมเงินเดือน

 

 

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Configure Company Detail โปรแกรมจะพาไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลของบริษัท

โปรแกรมเงืนเดือน

 

ในหน้านี้จะพบกับหน้าจอที่สามารถตั้งค่าต่างๆของบริษัทได้ เช่นชื่อบริษัท ที่อยู่ รวมไปถึงบัญชีธนาคาร

โปรแกรมเงินเดือน

ถ้าใช้งานเป็นระบบ Cloud ให้เปิดโปรแกรมบราวเซอร์และพิมพ์ชื่อโปรแกรม http://www.ezy-hr.com/ชื่อบริษัท เข้าไปในช่อง URL

โปรแกรมเงินเดือน

หลังจากนั้นให้กดที่ปุ่ม Login ด้านบนของโปรแกรมเพื่อเริ่มต้นเข้าใช้งาน

โดยใช้ยูสเซอร์เนม และ พาสเวิร์ดที่ได้รับจาก EZY-HR

โปรแกรมเงินเดือน

 

วิธีล้อกอินเข้าระบบ EZY-HR DEMO