โปรแกรมเงินเดือน ที่ดี จะต้องมีองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

โปรแกรมเงินเดือน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของ โปรแกรมเงินเดือน EZY-HR คลิกที่นี่

การทำเงินเดือนในแต่ละเดือน เป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการทำสูงมาก ทำให้มีซอฟท์แวร์ที่ใช้ช่วยในการจัดการเงินเดือนออกมามากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่จะต้องสามารถทำงานในส่วนที่จำเป็นของการจัดการเงินเดือนได้

ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วการคำนวนเงินเดือนนั้น มักจะประกอบไปด้วยข้อมูลสามส่วนเข้าด้วยกัน คือข้อมูลเงินเดือนพนักงาน, ข้อมูลค่าแรงและค่าตอบแทนของพนักงาน, และเงินหักไม่ว่าจะเป็นส่วนหักภาษีหรือหักรายจ่ายต่างๆ

โดยทั่วไปแล้วกระบวนการจัดการเงินเดือน ถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดกระบวนการหนึ่งของธุรกิจไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากค่าแรงในส่วนของเงินเดือนถือเป็นต้นทุนที่สำคัญของธุรกิจ และอีกทั้งยังมีความเกี่ยวพันกับกฏหมายในส่วนของการหักภาษีเงินได้ส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจะต้องนำส่งสรรพากรอีกด้วย

โดยซอฟท์แวร์โปรแกรมเงินเดือนจะต้องมีความสามารถในการทำงานในส่วนของเงินเดือนดังต่อไปนี้ได้

1. คำนวนและหักภาษีเงินเดือนได้ส่วนบุคคลของพนักงาน

2. คำนวนและหักเงินประกันสังคมของพนักงาน

3. คำนวนและหักเงินนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานได้

4. จัดพิมพ์เอกสารจ่ายเงินเดือนพนักงานหรือว่า Payslip ได้

5. สามารถตอบสนองความต้องการที่ยืดหยุ่นของธุรกิจขนาดเล็กได้

6. สามารถจัดทำรายงานในส่วนต่างๆได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

7. แจ้งเตือนรายละเอียดการโอนเงินเดือน, ค่าตอบแทนของพนักงานเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็ว

8. ลดการใช้งานกระดาษมาเป็นการใช้งานในระบบออนไลน์

9. เชื่อมต่อกับการทำงานในส่วนของ HRMS ส่วนอื่นๆ เช่นระบบการเก็บเวลามาทำงาน Time Attendant หรือว่าระบบการจัดเก็บการทำงานล่วงเวลา Overtime Management หรือระบบใบลาออนไลน์ได้

 

รายงานที่จำเป็นของโปรแกรมเงินเดือน

1. รายงานเอกสารจ่ายเงินเดือนรายพนักงาน

2. รายงานใบสำคัญรับ-จ่าย

3. รายงานรายได้ รายหักของพนักงานในแต่ละคน

4. รายงานการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร

5. รายงานแนบ ภงด 1 เพื่อนำส่งสรรพากร

 

Posted in HR.

Comments are closed.