มาดูนามบัตรเกร๋ๆ ชิลๆ กัน จากกระทู้ใน Quora

Answer by Shane DeWael:

First impressions are something to be remembered, and business cards are a great way to make that first impression a positive one. All of these effectively show what they business is about and what it stands for.

1. Mais Pilates: Very effective for a Pilates studio and just…fun. นามบัตรอันนี้เก๋มาก มีตัวน้อตยึดให้ออกมายืดแข้งยืดขาได้

2. Bombay Bakery: Edible business cards are both delicious and relevant to the brand. นามบัตรของร้านทำเบเกอรี่ คูล

3. Dreamten Studios: These transparent business cards just look plain old awesome and they’d be something I’d never forget if given one. นามบัตรโปร่งแสงที่เก๋มาก

4. Tyson Junkers: What better way to show you work in the 3D industry than with these awesome 3D business cards?

5. Brook Bike Alley: A business card you would always keep in your car.

6. James A.W. Mahon: This is one of the most creative business cards I’ve come across. With him being a divorce lawyer, it’s just so unique compared to all the other bland cards out there.

7. Fuel Haus: Get lit–literally

8. Paul Nielson: A personal trainer that has a business “card” that is sure to stand out from his competition.

9. Lush: A lawn property that includes seeds of grass within their business card/envelope.

10. Bang Your Own Drum: A business card that seconds as a drum (the complimentary pencil they give is the drumstick).

View Answer on Quora

Answer by Colin Shillingford:

Telling people to follow their passion is bad advice.

Spotted a great video lecture just this morning on 99U:

Cal Newport: "Follow Your Passion" Is Bad Advice

"American culture is obsessed with the idea that we need to find our “passion” in order to be happy and successful. But there’s a problem: “It’s an astonishingly bad piece of advice,” says best-selling author Cal Newport. We have no pre-existing passion. Instead, passion is found by first building a rare and valuable talent and using it to take control of your career path. In other words, be so good and work so hard that no one can ignore you."

I have to say that I wholeheartedly agree with Mr. Newport. I've been realizing more and more often lately just how true what he is saying really is.

Passion should be a by-product of working towards the pursuit of a skill (or skill set), IMO.

Telling people to follow their passions (without any other advice or guidance) simply sends them on a dream chase which may be more harmful to their careers in the long-term.

View Answer on Quora

I am planning to spend a week in Bangkok and a week in Chiangmai to work on creative writing projects (more specifically revising a novel). I'd like to know where writers like to work on their projects/assignments in these places.

View Question on Quora

Thanks in advance to anyone who takes the time to share their experiences!

View Question on Quora

Answer by Jessica Lincoln:

UltiPro, a human resources tool, is one that we have striven to make a vital product for business. With a focus on people in everything we do, we’ve built UltiPro with  comprehensive capabilities and simplicity of use to make your life  easier. We give you tools to manage every workforce need—from  recruitment to retirement. You get HR, payroll, and talent management in  a single solution that seamlessly connects people globally with the  information and resources they need to work more effectively.

Big companies like Yamaha and the Fresh Market are only a few that have converted to our software. I definitely would love if you could check it out! 🙂

Best,
Jess

 

หลายสิ่งที่เราน่าจะได้เห็นเลย น่าจะเป็นซอฟท์แวร์บนระบบคลาวด์ที่ทำให้การทำงานบนระบบทรัพยากรบุคคลสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก สามารถทำได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้

ธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงาน 1 – 20 คน น่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนา HR Technology ดังนี้

 

View Answer on Quora

Posts that can hopefully help us make our lives a little better and/or give us a motivational kick up the bottom.

by Oliver Emberton

View Blog on Quora