Posts that can hopefully help us make our lives a little better and/or give us a motivational kick up the bottom.

by Oliver Emberton

View Blog on Quora

จากประสบการณ์แล้ว สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กอย่าง SME ส่วนใหญ่ที่ต้องการมองหาระบบที่เหมาะกับการใช้งาน

จะมีความต้องการใช้งานระบบทรัพยากรบุคคลที่ ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ และครบถ้วน

โดยที่จะเน้นไปที่ 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ

 1. ระบบแทร็กเวลาทำงาน
 2. ระบบจัดการวันลา
 3. ระบบจัดการผลประโยชน์
 4. ระบบจัดการเงินเดือน

What is a good HRMS for a startup

 

View Question on Quora

Here you’ll find list of HR Resources Online

 

Human Capital Magazine

http://www.hcamag.com/

hr a mag
HCA Magazine

 

HC is Australia’s first magazine targeted at senior human resource professionals and top corporate decision-makers.

With the steady global growth and development of the HR industry there has never been a greater need for a monthly journal dedicated to the unique needs of Australia’s most senior professionals.

 

HRM ASIA

http://www.hrmasia.com/

hrm asia
HRM ASIA

HRM Asia is one of the Asia-Pacific’s leading media companies, Key Media provides specialist publications, websites, events and business conferences focused on the needs of professionals, senior executives and business leaders. Offices in Sydney, Hong Kong, Singapore and Toronto give the company exceptional reach and exposure to industry developments across the region.

 

HR.COM

http://www.hr.com

EZY HR, HR Resources
EZY HR, HR Resources

HR.com is the largest social networking site dedicated to human resources professionals. HR.com members have access to articles, case studies, newsletters, polls, discussion forums, blogs, webcasts and other features. Majority of the content on HR.com is community generated. The site is “similar to Facebook, with a business community

 

Inc.com Human Resources

http://www.inc.com/human-resources

HR Resources, EZY HR, Inc.com
inc.com

Inc. magazine, founded in 1979 and based in New York City, is a monthly publication focused on growing companies.

Inc.com, the place where entrepreneurs and business owners can find useful information, advice, insights, resources and inspiration for running and growing their businesses.

 

Pantip.com

 http://pantip.com/tag/ทรัพยากรบุคคล

EZY-HR HR Resources Online

Pantip.com is a popular Thai-language website and discussion forum. As of April 2008, Pantip.com was one of the top 10 websites in Thailand. Discussions about Thai daily life and current events on Pantip.com’s topic boards are often cited in the Thai press, particularly in such English-language newspapers as the Bangkok Post and The Nation. One of the board called “Silom” has a section dedicate only to Human Resource Topic. However the discussion there will be in Thai language only.

Posted in HR.

Employee Profile

employee profile

What is a good Employee Profile Design?

A Good Employee Profile must include personal details with enough information to allows other colleagues to discover and follow their activity.

employee profile sample
Employee Profile

 

The employee can insert or edit their recent photo, and other basic personal information such as birth date, marrital status.

edit employee profile ezyhr ezy-hr
Edit Education History

However the other historical information such as employment information, past employment details, qualifications, skills , and certificates can also be maintained

ezyhr ezy-hr work experience
Education History and Work Experience

 

Other area such as personal data about dependent details,  and medical history are also useful for payroll calculation.

Some of the data which are required for system purpose, such as email notifications, and supervisor details are also included in this profile.

 

Another purpose of good Employee Profile must be able to maintain complete employee history details which includes employment related information such as contract, visa, salary and other benetifs from start of the service.

 

More information about  EZY-HR

Nobel Solutions 2011

Payroll Software Solutions for your Business.

Timesheet Software

To keep track of everyone’s attendance, you have to keep track of attendance of all of your staff and also have to manage how much time each person is work so you can make a effective compensation. This process can be very tedious.

EZY-HR is one of the top Timesheet Software that can save you and your company a lot of time and reduce errors by do it manually or in MS-Excel spreadsheet.

 

 

 • By doing on our web-based system that very easy and user-friendly
EZY-HR Web-based Cloud HRIS
Easy-to-Use Web-based System
EZY-HR iPad mini iPhone
EZY-HR on Ipad mini
 • Can Interface with many Finger Scanner by import Excel, Text, CSV File directly into the system
timesheet software finger scan import
Finger Scan MS-Excel import
 • Reduce time spent managing staff attendance
 • Can generate the report of individual
Individual Timesheet Software Report
Individual Timesheet Report
 • You can access your data and anywhere and anytime
 • Automated e-mailing of notification
 • Configurable, fine-grained, approval system
 • Management overview in the Dashboard

รวบรวมตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้บ่อยเช่น Sample Leave Request, ใบลากิจ, ลาป่วย และจดหมายปะหน้าสมัครงาน

*** แบบฟอร์มดังกล่าวต่อไปนี้ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี ***
worry(1)

แบบฟอร์ม ใบลา (Sample Leave Request)

เอกสารที่แสดงถึงการบอกลาด้วยเหตุผลต่างๆ ของพนักงานเพื่อแจ้งให้กับผู้บังคับบัญชาทราบก่อนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
Download Here

แบบฟอร์ม ใบลาออก (Resignation Letter)

ควรจะต้องยื่นใบลาออกต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
Download Here

ใบสมัครงาน

จดหมายแนะนำตัวและประวัติย่อ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับสมัครงานเห็นแง่มุมต่าง ๆ ในตัวของเรา คุณสมบัติของเราที่เหมาะสมกับงานอย่างไร
► Download Here

ใบรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือนจะเป็นเอกสารรับรองโดย เจ้าของหรือผู้มีอำนาจลงนาม ประกอบไปด้วยข้อมูลสถานที่ทีคุณทำงาน วันที่เริ่มทำ อัตราค่าจ้าง ณ.ปัจจุบัน
► Download Here

 

Nobel Solutions >> EZY-HR >> Thailand Holidays >> NobelCode

Posted in HR.

thailand holidays 2013

Thailand Holidays 2013   New!

MONTH DATE HOLIDAYS
JAN Tue, 1 วันขึ้นปีใหม่
FEB Mon, 25 วันมาฆบูชา
MAR
APR Sat, 6 วันจักรี
Mon, 8 ชดเชยวันจักรี
Fri, 12 วันสงกรานต์
Mon, 15 วันสงกรานต์
Tue, 16 ชดเชยวันสงกรานต์
MAY Web, 1 วันแรงงานแห่งชาติ
Mon, 6 ชดเชยวันฉัตรมงคล
Mon, 13 วันพืชมงคล
Fri, 24 วันวิสาขบูชา
JUN
JUL Mon, 22 วันอาสาฬหบูชา
Tue, 23 วันเข้าพรรษา
AUG Mon, 12 วันแม่แห่งชาติ
SEP
OCT Web, 23 วันปิยมหาราช
NOV
DEC Thu, 5 วันพ่อแห่งชาติ
Tue, 10 วันรัฐธรรมนูญ
Tue, 31 วันสิ้นปี

 

Other Links

 

Nobel Solutions >> EZY-HR >> Sample Documents >> NobelCode

Posted in HR.