เราสามารถที่จะกำหนดให้โปรแกรมเงินเดือน EZY-HR คำนวณ ภาษีเงินได้บุคคล ของบุคคลที่อยู่ในสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของ ROH ได้

โดยการไปเลือกข้อมูลการคำนวณ ภาษีเงินได้บุคคล โดยที่ข้อมูลของพนักงานคนนั้นๆ แล้วเลือก Edit

หลังจากนั้นให้เลือก Tax Rate ให้เป็น Fixed 15 ROH

ภาษีเงินได้บุคคล

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Submit เพื่อทำการบันทึกข้อมูล โดยที่ต่อไปนี้การคำนวณ ภาษีเงินได้บุคคล ของพนักงานคนดังกล่าว จะคำนวณโดยใช้อัตราภาษีของสิทธิประโยชน์แบบ ROH จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณภาษีอีกครั้งหนึ่ง

 

กลับไปสู่ หน้าหลัก Manual

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของROH ตามรูปแบบใหม่

การคำนวณ ภาษีเงินได้บุคคล ในรูปแบบต่างๆ

การใส่ หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี (ในกรณีที่ไม่ได้ใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน) สามารถทำได้โดยการไปที่ข้อมูลของ Staff คนดังกล่าว แล้วกดปุ่ม Edit เพื่อทำการแก้ไข

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 

หลังจากนั้นให้เลื่อนลงไปในส่วนของ Tax Information แล้วเลือกใส่ข้อมูลในช่อง Tax Number (If Any)

หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี

และกดปุ่ม Submit เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูล หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ลงไปสู่โปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

 

กลับไปสู่ หน้าหลัก Manual

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี

การจัดเก็บ หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ในโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

ในระบบของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR  เพื่อให้การคำนวณ Payslip ของแต่ละเดือนสามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เราได้มีการกำหนดสถานะของ Payslip สำหรับพนักงานแต่ละคนให้เป็นสถานะ OPEN, CALCULATED, และ PAID เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าในการคำนวณในแต่ละงวด

ในระบบ Cloud สามารถติดต่อทีมงาน EZY-HR ได้ที่ support@nobel-solutions.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์มือถือ 085 3707 188 เพื่อความช่วยเหลือ

การพิมพ์รายงานต่างๆในระบบโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR จะสามารถทำได้โดยการไปที่ Actions ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณนั้นๆ จะพบกับปุ่ม Print {ชื่อของรายงานต่างๆ} ซึ่งสามารถกดเพื่อพิมพ์ออกมาได้ทันที

 

เช่นถ้าต้องการจะพิมพ์รายงานเกี่ยวกับ Payslip ก็จะสามารถกดปุ่ม Print {ชื่อรายงานต่างๆ} ได้จากเมนู Payroll -> View Summary ได้ทันที

โปรแกรมเงินเดือน

 

หรือถ้าจะต้องการพิมพ์รายงานเกี่ยวกับประวัติของพนักงาน ก็จะสามารถพิมพ์ได้จากเมนู Quick Actions -> Staff Details -> View และเลือกพิมพ์ หรือ export ออกมาเป็นไฟล์ pdf ได้เช่นกัน

โปรแกรมเงินเดือน

 

การคำนวณภาษี สามารถทำได้ 3 แบบ

1. การคำนวณเฉพาะพนักงานในเดือนนั้นๆ

2. การคำนวณของพนักงานรายคน ทั้งปี

3. และการคำนวณเดือนนั้นๆ ของพนักงานทุกคน

โดยการคำนวณภาษีนั้น จะเป็นการคำนวณรายได้รวมของพนักงานในเดือนนั้นๆ (Payslip) ไปพร้อมๆกับการคำนวณเงินประเภทอื่นๆไปในคราวเดียวกัน

โดยการคำนวนเฉพาะพนักงานคนเดียวในเดือนนั้นๆ ให้ไปที่เมนู Payroll -> All Staffs และทำการเลือกพนักงานที่ต้องการจะทำการคำนวณ และปี

โปรแกรมเงินเดือน

 

หลังจากนั้นให้เลือกปีที่ต้องการจะคำนวณ

และเลือกแสดงรายการ Payslip ทั้งปีของพนักงาน โดยการกดปุ่ม Full Year Summary

Screen Shot 2557-09-15 at 9.48.16 PM

 

โปรแกรมจะแสดงรายรับและรายจ่ายในทุกประเภทของพนักงานคนนั้นทั้ง 12 เดือน

ซึ่งถ้าต้องการจะคำนวณภาษีและเงินสมทบกองทุนของทั้ง 12 เดือนไปในครั้งเดียว ให้กดปุ่ม Recalculate All

Screen Shot 2557-09-15 at 9.57.22 PM

 

แต่ถ้าต้องการจะทำการคำนวณเป็นการเฉพาะเดือน ให้กดปุ่ม + สีฟ้า ด้านล่าง เพื่อทำการเข้าไปดูรายละเอียดของ Payslip เฉพาะของเดือนนั้นๆ

หลังจากนั้นให้กดที่ปุ่ม Recalculate Payslip เพื่อทำการคำนวณ Payslip ในเดือนนั้นๆเท่านั้น

Screen-Shot-2557-09-15-at-10.03.10-PM

 

ในวิธีการคำนวณแบบสุดท้าย คือการคำนวณ Payslip สำหรับพนักงานทุกคนพร้อมๆกันภายในเดือนเดียว สามารถทำได้โดยการเข้าไปที่เมนู Payroll -> View Summary หลังจากนั้น ให้เลือกเดือนโดยการกดปุ่ม Change Month เพื่อทำการเลือกเดือนที่จะทำการคำนวณ

โปรแกรมเงินเดือน

หลังจากที่ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของพนักงานทุกคนในเดือนๆนั้น แสดงขึ้นมา เราสามารถที่จะคำนวน Payslip ของพนักงานทั้งหมด โดยการกดปุ่ม Recalculate Payslip เพียงปุ่มเดียว เป็นอันเสร็จสิ้น

 

 

 

 

 

ในกรณีที่มีพนักงานเริ่มต้นทำงานกับทางบริษัทในช่วงกลางปี เราสามารถนำเอาข้อมูลเงินรายได้ และภาษีเงินได้ส่วนบุคคลที่ชำระไปแล้วเมื่อก่อนที่จะเริ่มต้นทำงานกับเรา เพื่อนำเข้าสู่ระบบโปรแกรม EZY-HR เพื่อให้สามารถทำการคำนวณภาษีเงินได้ส่วนบุคคลได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

โดยเราสามารถทำได้โดย เข้าไปที่ข้อมูลของพนักงาน ทางเมนู Quick Actions -> Staff Details

โปรแกรมเงินเดือน

 

หลังจากนั้นให้เลือกพนักงานที่ต้องการจะเพิ่มข้อมูลโดยกดปุ่ม View (รูปแว่นขยาย) เพื่อเข้าไปสู่ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานคนดังกล่าว

โปรแกรมเงินเดือน

 

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Previous Company เพื่อเข้าสู่หน้าจอข้อมูลเกี่ยวกับเงินได้และภาษีก่อนที่จะเข้าทำงานที่นี่

โปรแกรมเงินเดือน

 

กดปุ่ม “Edit Previous Company Info” เพื่อเริ่มต้นการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับเงินได้, ภาษีที่ชำระแล้ว, ยอดชำระกองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โปรแกรมเงินเดือน

 

หลังจากใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม Submit เพื่อเป็นการเซฟข้อมูลดังกล่าวลงไปเพื่อเตรียมพร้อมนำไปคำนวณ Payslip ในปีนั้นๆ

เราสามารถที่จะเลือกแก้ไขข้อมูลของพนักงานเป็นรายคนได้โดยการเลือก Profile ของพนักงานแต่ละคนขึ้นมาก่อน โดยที่เราจะสามารถเลือกได้ 2 วิธี

วิธีแรกคือการเลือกโดยทำการค้นหา ที่เมนู Search ด้านบนของเมนูด้านซ้ายมือ

Screen Shot 2557-09-15 at 8.27.00 PM

 

โดยที่เราจะสามารถพิมพ์หาชื่อ หรือรหัสของพนักงานได้ โดยระบบจะทำการค้นหาพนักงานในระบบและแสดงรายชื่อที่ตรงกับการค้นหาขึ้นมาเพื่อให้เลือกเข้าไปดู Profile ของพนักงานคนนั้น

Screen Shot 2557-09-15 at 8.32.29 PM

หลังจากที่กดปุ่ม Enter ระบบจะทำการแสดง Profile ของพนักงานคนนั้นขึ้นมาให้เพื่อทำการดู หรือแก้ไขได้ต่อไป

โปรแกรมเงินเดือน

 

วิธีที่ 2. เราสามารถเข้าถึง Profile ของพนักงาน โดยการเลือกจากรายชื่อพนักงานทั้งหมด

โดยเราสามารถเรียกแสดงรายชื่อของพนักงานทั้งหมดในองค์กรได้โดยการไปที่เมนู Quick Actions -> Staff Details

โปรแกรมเงินเดือน

 

ระบบโปรแกรม EZY-HR จะทำการแสดงรายชื่อของพนักงานทุกคนขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถเลือกดูได้เป็นรายคน
หรืออาจจะทำการ Search เพื่อเลือกแสดงเฉพาะตามรายชื่อที่ใส่ไปก็ได้

โปรแกรมเงินเดือน

 

หลังจากนั้น เราสามารถจะกดที่ปุ่ม Screen Shot 2557-09-15 at 8.40.30 PMเพื่อที่จะเลือกทำการเข้าไปดู, แก้ไข หรือว่าลบข้อมูลของพนักงานคนดังกล่าวได้ทันที

 

 

ผู้ใช้งานสามารถที่จะเข้าถึงเมนูการสร้างพนักงานใหม่สำหรับองค์กรได้ โดยเข้าไปทางเมนูด้านซ้าย และเลือก Quick Actions -> Staff Details

Screen Shot 2014-09-15 at 4.58.34 PM

 

หลังจากนั้นโปรแกรมจะไปยังหน้าแสดงรายชื่อของพนักงานทั้งหมด ซึ่งด้านบนจะมีปุ่ม “Add new Staff” เพื่อให้สามารถเพิ่มพนักงานใหม่ได้

โปรแกรมเงินเดือน

หลังจากที่กดปุ่ม “Add new Staff” แล้ว โปรแกรมจะไปสู่หน้ากรอกข้อมูลเพื่อสร้างพนักงานใหม่ โดยที่เราจะสามารถใส่ข้อมูลเบื้องต้นของพนักงานที่นี่ได้ รวมไปถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆได้ภายหลัง เช่นประเภทพนักงาน หรือการคำนวนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล, กองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ที่นี่

โปรแกรมเงินเดือน

หลังจากที่กรอกข้อมูลเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Submit ด้านล่าง เพื่อกลับไปยังหน้ารวม และเราสามารถทำการเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆสำหรับพนักงานได้ โดยใช้เมนู “Edit” ต่อไป

โปรแกรมเงินเดือน

ขั้นตอนในการสร้างข้อมูลของบริษัท หรือ Company Profile ในโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR
สามารถทำได้โดยการเข้าไปที่เมนู Quick Actions -> Organization ทางด้านซ้าย

โปรแกรมเงินเดือน

 

 

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Configure Company Detail โปรแกรมจะพาไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลของบริษัท

โปรแกรมเงืนเดือน

 

ในหน้านี้จะพบกับหน้าจอที่สามารถตั้งค่าต่างๆของบริษัทได้ เช่นชื่อบริษัท ที่อยู่ รวมไปถึงบัญชีธนาคาร

โปรแกรมเงินเดือน