รวบรวมตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้บ่อยเช่น Sample Leave Request, ใบลากิจ, ลาป่วย และจดหมายปะหน้าสมัครงาน

*** แบบฟอร์มดังกล่าวต่อไปนี้ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี ***
worry(1)

แบบฟอร์ม ใบลา (Sample Leave Request)

เอกสารที่แสดงถึงการบอกลาด้วยเหตุผลต่างๆ ของพนักงานเพื่อแจ้งให้กับผู้บังคับบัญชาทราบก่อนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
Download Here

แบบฟอร์ม ใบลาออก (Resignation Letter)

ควรจะต้องยื่นใบลาออกต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
Download Here

ใบสมัครงาน

จดหมายแนะนำตัวและประวัติย่อ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับสมัครงานเห็นแง่มุมต่าง ๆ ในตัวของเรา คุณสมบัติของเราที่เหมาะสมกับงานอย่างไร
► Download Here

ใบรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือนจะเป็นเอกสารรับรองโดย เจ้าของหรือผู้มีอำนาจลงนาม ประกอบไปด้วยข้อมูลสถานที่ทีคุณทำงาน วันที่เริ่มทำ อัตราค่าจ้าง ณ.ปัจจุบัน
► Download Here

 

Nobel Solutions >> EZY-HR >> Thailand Holidays >> NobelCode

Posted in HR.

thailand holidays 2013

Thailand Holidays 2013   New!

MONTH DATE HOLIDAYS
JAN Tue, 1 วันขึ้นปีใหม่
FEB Mon, 25 วันมาฆบูชา
MAR
APR Sat, 6 วันจักรี
Mon, 8 ชดเชยวันจักรี
Fri, 12 วันสงกรานต์
Mon, 15 วันสงกรานต์
Tue, 16 ชดเชยวันสงกรานต์
MAY Web, 1 วันแรงงานแห่งชาติ
Mon, 6 ชดเชยวันฉัตรมงคล
Mon, 13 วันพืชมงคล
Fri, 24 วันวิสาขบูชา
JUN
JUL Mon, 22 วันอาสาฬหบูชา
Tue, 23 วันเข้าพรรษา
AUG Mon, 12 วันแม่แห่งชาติ
SEP
OCT Web, 23 วันปิยมหาราช
NOV
DEC Thu, 5 วันพ่อแห่งชาติ
Tue, 10 วันรัฐธรรมนูญ
Tue, 31 วันสิ้นปี

 

Other Links

 

Nobel Solutions >> EZY-HR >> Sample Documents >> NobelCode

Posted in HR.