จากประสบการณ์แล้ว สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กอย่าง SME ส่วนใหญ่ที่ต้องการมองหาระบบที่เหมาะกับการใช้งาน

จะมีความต้องการใช้งานระบบทรัพยากรบุคคลที่ ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ และครบถ้วน

โดยที่จะเน้นไปที่ 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ

  1. ระบบแทร็กเวลาทำงาน
  2. ระบบจัดการวันลา
  3. ระบบจัดการผลประโยชน์
  4. ระบบจัดการเงินเดือน

What is a good HRMS for a startup

 

View Question on Quora

Comments are closed.